Çevreye ve insana önem veren, sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir ekibe sahip olarak;Sürekli gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeyi temel esas alarak, çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran, çözüm ve faaliyetleri planlarken çevre, sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek önlemler geliştirmek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldıracak yöntemleri bulmak ve uygulamak,

  • Faaliyetleri gerçekleştirirken ortaya çıkan sağlık/güvenlik riskleri ve  çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumlulukların farkında olmak ve onları yerine getirmek,
  • Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini, oluşabilecek sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri önleyecek şekilde planlamak,
  • Gelişmenin bir göstergesi olarak, sürdürülebilir faaliyetlerde çevre kirliliğinin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Ekibinin bireysel sağlıklarını koruyarak, çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirerek iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek,
  • Şantiyelerde ve projelerde  görev yapan ekibi ile tedarikçilerinin “Önce İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma” felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak,
  • Müşterilerine ürün ve çözümlerine ait  çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili bilgileri iletmek,
  • Resmi ve özel kuruluşların Çevre ve İş Sağlığı ile ilgili faaliyetlerine katılıp destek vermek,
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemini geliştirecek amaç ve hedeflerin belirlenmesinde temel olan yukarıda sayılan unsurları uygulayarak,  çevre kalitesinin sağlanması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi tüm Enis Mühendislik Taahhüt Tic. Ltd. Şti. ekibinin temel görevidir.