Şirket aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir;

 • E.P.D.K (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
 • Kojenerasyon tesisleri fizibilite ve değerlendirmesi
 • Yenilenebilir enerji projeleri fizibilitesi ve değerlendirmesi
 • İletim ve dağıtım hatları
 • Yük akışı analizi
 • Motor yol alma
 • Role koordinasyonu
 • O.S.B Elektrik dağıtım lisansı çalışmaları
 • Otoprodüktör ve elektrik üretim lisansı çalışmaları
 • Sistem kullanımı ve bağlantı anlaşmaları
 • İlerleme raporları
 • Otoprodüktör ve üretim lisansı tadil çalışmaları
 • Sayaç yönetmeliği
 • Enerji dağıtım yönetmeliği
 • Şebeke Yönetmeliği
 • Güç kalitesi yönetmeliği
 • Tarife yönetmeliği