Şirkette, her işten daha öncelikli işin  “ İNSAN HAYATINI KORUMAK” olduğu bilinciyle hareket edilmektedir. Bu doğrultuda iş güvenliği politikası;

Enis Mühendislik yönetimi ve  çalışanı olarak iş güvenliği ve iş sağlığı kapsamındaki tüm sorumlulukları yerine getirmek.

  • İş güvenliği kapsamındaki tüm yasal gerekliliklere uymak,
  • Bu doğrultuda kaynak sağlamak,

- Sürekli eğitim vermek,
  • İşe  uygun koruyucu ekipman kullanarak mesleki hastalık ve  kazaların önlenmesini  etkin olarak sağlamak,
  • İş güvenliği ile ilgili temel hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemlerin sürekliliğini sağlamak.