• Ekibin tüm faaliyet süreçlerinde devamlı iyileştirilmesini esas alarak sıfır hatayı hedeflemektir.
  • Müşteri memnuniyetinin, çalışanların mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlara en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemektedir.
  • Geleceği güven altına almak, kalite anlayışından ödün vermeden maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmak, tedarikçilerle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.
  • Amaç bütün faaliyetlerde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.
  • Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek tüm Enis Mühendislik Ekibi’nin görevidir.