Client: Cargill

Referans Özellikleri:

477 Havai Hat çift devre Enerji Nakil Hattının durdurucu direklerle durdurulup havai hattın yeraltı kablosuna çevrilmesi.

İş Türü: O.G Enerji Nakil Hattı

İş Grubu: Enerji Nakil Hattı

Tesis Türü: Endüstriyel Tesis

Tesis İş Kolu: Elektrik Üretim Santrali